Petter Odhnoff, kapitalförvaltningschef på Andra AP-fonden, lämnar efter diskussioner med fondens vd och styrelse sin befattning.

Bakgrunden till beslutet är att Petter Odhnoff vid en granskning av Skatteverket redovisat transaktioner och aktieinnehav på ett konto i en utländsk bank. Transaktionerna har tidigare ej deklarerats för. Dessa affärer har inte heller redovisats enligt fondens regelverk för aktieaffärer.

– Jag inser att förtroendet för mig, särskilt med avseende på den ansvarsfulla ställning jag har som chef och personalledare i fonden, blir ifrågasatt genom mitt agerande. Mot denna bakgrund har jag efter samråd med vd och styrelse beslutat mig för att lämna min befattning.

Andra AP-fondens vd Eva Halvarsson beklagar den uppkomna situationen, men understryker att beslutet fattats i samförstånd.

– Det är tråkigt – speciellt som Petter varit med från början och med ett gott resultat bidragit till att bygga upp fonden från grunden, säger Eva Halvarsson, men även jag och fondens styrelse anser att Petter Odhnoff, efter det som nu hänt, måste lämna sin befattning.

– Det här är i första hand en förtroendefråga. Vi har ett bra regelverk men självklart föranleder detta mig som ny chef i fonden att gå igenom rapporteringsrutiner och regelverk, fortsätter Eva Halvarsson.

Tomas Franzén, chefsstrateg och Poul Winslöw, aktiechef, ersätter Petter Odhnoff i fondens ledningsgrupp. Poul Winslöw utses till t.f. chef för den löpande kapitalförvaltningen

Eventuella frågor besvaras av Eva Halvarsson, Andra AP-fondens vd (031-7042909) eller Petter Odhnoff (0708-291100).