Positivt resultat trots svag marknad

Andra AP-fondens fondkapital uppgick den 30 juni 2006 till 194,8 mdkr, vilket innebär en ökning med 4,3 mdkr, inklusive inflöden. Det betyder att fonden första halvåret 2006 visade en avkastning på 1,9 procent, exklusive kostnader. Periodens resultat uppgick till 3,5 mdkr.

– Det är ett bra resultat med tanke på den svåra marknaden under första halvåret, säger Eva Halvarsson, verkställande direktör för Andra AP-fonden. Vårt val av strategisk portfölj med en låg valutaexponering och fondens egna val av index är de viktigaste förklaringarna till det positiva förvaltningsresultatet.

– Arbetet med att effektivisera fondens arbete fortsätter. Under de senaste åren har antalet externa förvaltningsmandat minskats och idag står den interna förvaltningen för 75 procent av den totala förvaltningen, säger Eva Halvarsson.

För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör eller Carl Rosén, chef för ägarstyrning och information, på telefon 031 704 29 00.