Poul Albaek Winslöw har utsetts till ny Aktiechef i Andra AP-fonden. Han kommer närmast från en befattning som ansvarig för Strategic Research/Tactical Asset Allocation vid Nordea Investment Management i Stockholm. Poul kommer att tillträda befattningen vid Andra AP-fonden senare under hösten.

Andra AP-fondens aktieportfölj omfattar dels en svensk portfölj med ett värde på ca 25 mdkr, dels en internationell portfölj med ett marknadsvärde uppgående till drygt 50 mdkr. Fondens strategi är att, utöver en omfattande intern förvaltning, också bedriva en betydande del av förvaltningen genom externa partners för att skapa riskspridning och för att öka den aktiva förvaltningen inom olika segment och geografiska områden. För närvarande förvaltas drygt 55 procent av aktieportföljen externt.

– Vi är övertygade om att Poul kommer att kunna bidra mycket till fondens fortsatta utveckling. Detta gäller naturligtvis i första hand inom aktiesidan, men också på övriga enheter där hans breda erfarenhet kan ge oss alla nya impulser och idéer, säger Andra AP-fondens kapitalförvaltningschef, Petter Odhnoff.

För ytterligare information

Kontakta gärna Petter Odhnoff på telefon 031-704 29 00.