Poul Winslöw lämnar AP2

Poul Winslöw lämnar sin befattning som kapitalförvaltningschef hos Andra AP-fonden i april 2008. Poul kommer att bygga upp en fond-i-fond-verksamhet för Nordeas räkning.

– Vi beklagar att Poul lämnar fonden och önskar honom lycka till, säger Eva Halvarsson, verkställande direktör för AP2.

Rekryteringen av en ny kapitalförvaltningschef har redan satts igång.

För ytterligare information kontakta Andra AP-fondens verkställande direktör, Eva Halvarsson på telefon 031 704 29 00, eller chefen för ägarstyrning och information, Carl Rosén på 0739 40 10 10.