Onsdagen den 18/5 fick Anders Strömblad, Andra AP-fonden, tillsammans med Ossian Ekdahl från Första AP-fonden, ta emot pris på IPE European Pension Funds Awards. Detta för fondernas nystartade bolag som kommer att investera i europeiska fastigheter.