Fransmannen Arash Derambarsh utsedd till årets mottagre av WIN WIN Gothenburg Sustainability Award utsedd.


Juryn motivering:

Arash Derambarschs idéer, initiativ och idoga arbete för att minska matsvinnet har resulterat i en lagändring i Frankrike som förbjuder franska matbutiker och restauranger att slänga eller förstöra mat som inte går att sälja. Lagen tvingar dem istället till att samarbeta med välgörenhet eller ”food banks” så att maten kommer behövande till godo.
I FN:s Globala mål ingår att till år 2030, halvera det globala matsvinnet längs hela livsmedelskedjan. För att uppnå målet krävs inte bara en attitydförändring på konsumentnivå utan också systemförändringar som den franska lagen om matsvinn.
Arash Derambarshs arbete har inspirerat människor världen över och bidragit till att lyfta frågan om matsvinn på den globala agendan. Hans exempel visar att det är möjligt att göra skillnad och ta konkreta steg i en hållbar riktning vad gäller matsvinn.

Läs mer​ här.​

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och flera partnerföretag (bl.a. Andra AP-fonden). Syftet är att uppmuntra till strategiskt arbete inom hållbar utveckling, både nationellt och internationellt. Priset har delats ut sedan 2000 och prissumman är på en miljon kronor.