Andra AP-fondens tidigare publicerade remissvar på SOU 2012:53, AP-fonderna i pensionssystemet – en effektivare förvaltning av pensionsreserven, kan läsas här.