Andra AP-fonden har rekryterat Richard Nilsson som portföljförvaltare.

Rekryteringen av Richard är ett led i Andra AP-fondens inriktning mot ett ökat användande av derivat i kapitalförvaltningen. Richard kommer på daglig basis att arbeta med uppgifter kring återbalanseringen i fondens övergripande allokering.

Richard Nilsson kommer närmast ifrån Handelsbanken där han varit ansvarig för uppbyggnaden och den dagliga verksamhet på tradingenheten, Handelsbanken Asset Management.

Dessförinnan var Richard tradingchef på Handelsbanken Capital Market Equity med bland annat ansvar för market making i aktier och derivat samt exekvering av aktier.

Richard har även arbetat med proprietary trading på ABB Treasury Center (Sweden) AB.

Richards bakgrund och erfarenhet blir ett värdefullt inslag i Andra AP-fondens fortsatta utveckling av ett mer aktivt agerande inom derivat.

Richard kommer att tillträda sin tjänst som portföljförvaltare under våren.