Andra AP-fonden har idag beslutat att inte kvarstå som ägare i Skandia. I ett läge där Old Mutual försäkrat sig om kontrollen av bolaget finns inte möjligheten till ett fristående Skandia kvar.

Kvar finns alternativet att kvarstå som minoritetsägare. Då Andra AP-fonden saknar förtroende för Old Mutuals sätt att leda och tillvarata de värden som finns i Skandia ser dock fonden ingen anledning att kvarstå som ägare i Skandia.

I förhandlingarna kring Skandias fortsatta framtid har det också tydligt framgått att Old Mutual saknar vilja att på ett rimligt sätt tillvarata minoritetens intressen.

En ytterligare bidragande faktor till Andra AP-fondens beslut är det svaga minoritetsskydd som finns för aktieägare i svenska försäkringsbolag. Det är till exempel inte möjligt för minoriteten att tillsätta vare sig minoritetsrevisor eller särskild granskningsman.

I och med att Andra AP-fonden inte kommer att kvarstå som aktieägare i Skandia kommer fonden inte heller att vara representerad i Skandias valberedning.

– Ett fristående Skandia, med bibehållen strategi, har varit Andra AP-fondens mål i den utdragna kampen om kontrollen av bolaget, säger Petter Odhnoff, chef för kapitalförvaltningen på Andra AP-fonden.

För ytterligare information kontakta Petter Odhnoff eller Andra AP-fondens chef för Ägarstyrning och Information, Carl Rosén, på telefon 031 704 29 00.