Starkt resultat och god värdetillväxt

Andra AP-fondens fondkapital uppgick den 30 juni 2005 till 173,0 mdkr, vilket innebär en ökning med 14,9 mdkr, inkl inflöden. Det betyder att fonden första halvåret 2005 gav en avkastning på 8,4 procent exklusive kostnader. Periodens resultat uppgick till 13,2 mdkr.

– Vi är stolta över vårt resultat, säger Lars Idermark, vd för Andra AP-fonden. Vårt val av strategisk portfölj och val av index är de viktigaste förklaringarna till det goda förvaltningsresultatet 2005.

– Vi har också genomfört en serie åtgärder för att effektivisera förvaltningen. Antalet externa förvaltare har minskats kraftigt och en större andel av aktieförvaltningen sker internt, säger Lars Idermark.

För första gången publicerar Andra AP-fonden en separat ägarrapport.

För ytterligare information, kontakta gärna Lars Idermark eller Andra AP-fondens chef för Ägarstyrning och Information, Carl Rosén, på telefon 031 704 29 00.