Styrelsen för Andra AP-fonden har utsett Eva Halvarsson till ny VD

Eva Halvarsson kommer närmast från en position som chef för Enheten för statligt ägande på Näringsdepartementet där hon sedan 2002 varit ansvarig för att leda förvaltningen av merparten av de statligt ägda bolagen som idag har ett bedömt marknadsvärde på 500 miljarder kronor. Som medlem i den så kallade Kodgruppen har hon varit med att ta fram den svenska koden för bolagsstyrning. Hon har tidigare varit bolagsförvaltare för vissa av de statliga innehaven och departementssekreterare på kommunikationsdepartementet. Före det arbetade hon inom skatteförvaltningen under flera år. Hon är civilekonom med examen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

– Vi känner oss mycket nöjda och glada över att vi nu får Eva Halvarsson till ny VD på Andra AP-fonden, säger styrelsens ordförande Gunnar Larsson. Hon har en unik erfarenhet från förvaltningen av offentligt ägda företag och vet vad som krävs för att kombinera avkastning på marknadsmässiga villkor med ägaransvar för offentligt kapital. Hon står för ett engagerat och drivande ledarskap och har dessutom en stark anknytning till Göteborg.

– Att förvalta svenska folkets pensionskapital är ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag. Jag kommer med glädje och stort engagemang att axla uppgiften som VD för Andra AP-fonden säger Eva Halvarsson i en kommentar. Det känns särskilt stimulerande att gå till en förvaltningsorganisation som är erkänt professionell och innovativ. Även om jag kommer från Vansbro, och bott många år i Stockholm, så känns ändå Göteborg som ett andra hem för mig då jag både arbetat och utbildat mig där under tretton år.

Eva Halvarsson tillträder sin post i februari.


För vidare information ring styrelseordförande Gunnar Larsson, 0702 79 79 40 eller Eva Halvarsson, 0703 41 97 32.