Medan antalet kvinnor i börsbolagens styrelser ökat ordentligt de senaste åren så förblir andelen kvinnliga representanter i företagsledningar i stort sett densamma.

Det visar Andra AP-fondens index över kvinnorepresentation i börsbolagens styrelser och ledningar. Sedan 2002 har den kvinnliga styrelserepresentationen mer än fördubblats från 6,1 till 14,9 procent av börsbolagens styrelser. Under samma period har andelen kvinnor i ledningar ökat marginellt från 11,1 till 12,3 procent.

”Utvecklingen när det gäller representation i styrelser är tillfredställande men när det gäller företagsledningar är trenden en besvikelse”, säger Lars Idermark, vd för Andra AP-fonden.

”Det är troligen så att media, politiker och marknad fokuserar på fel saker när det gäller kvinnors position i näringslivet. Styrelseplatser är viktiga men överreklamerade som maktbaser. Skall kvinnor få inflytande bör de sitta i den exekutiva ledningen”, säger Lars Idermark. ”En styrelseplats innebär ofta begränsade möjligheter att påverka, det är ju ledningen som i praktiken driver bolaget.”

”Ambitiösa program för jämställdhet och rekrytering finns i de flesta företag och numera gäller det också styrelser, vilket är positivt. Dessvärre tycks det som om ambitionerna inte omfattar den högsta ledningen”, säger Lars Idermark.

”Det bör vara styrelsens uppgift att driva dessa frågor. Är rekrytering av kvinnor till högre positioner en punkt på agendan blir frågan viktig.”

Andra AP-fonden är en långsiktig institutionell ägare med ambition att utveckla metoder för ägarstyrning. AP2 har sedan 2002 kontinuerligt mätt utvecklingen när det gäller kvinnlig representation i styrelser och ledningar.

”Som långsiktig kapitalförvaltare är det viktigt för oss att företagen utnyttjar alla sina resurser på bästa sätt, det gäller inte minst kvinnor med efterfrågad kompetens. Bättre rekryteringsunderlag skapar bättre styrelser och ledningar som i sin tur skapar bättre bolag, vilket skapar aktieägarvärde”, säger Lars Idermark, vd för Andra AP-fonden.

Mer information:

För mer information om AP2 index över kvinnorepresentation i börsbolagens styrelser och ledningar, ladda ner hela rapporten som pdf-fil.

För ytterligare information kontakta Lars Idermark, verkställande direktör eller Carl Rosén som är chef för ägarstyrning och information, på telefon 031 704 29 00.