Mitt Liv har startat ett samarbete med Andra AP-fonden. Detta som ett led i fondens mångfaldsarbete. Andra AP-fonden är en av norra Europas största pensionsfonder och förvaltar cirka 300 mdkr inom i princip alla tillgångsslag och över hela världen.

– Eftersom mångfald är en hjärtefråga för oss på Andra AP-fonden ser vi mycket fram emot samarbetet med Mitt Liv för att bredda vår kunskap på området. Vår värdegrund är att handla utifrån principerna om engagemang, agerande och förändring i syfte att göra skillnad vilket vi verkligen får möjlighet att göra tillsammans med Mitt Liv, säger Andra AP-fondens VD Eva Halvarsson.

I ett första skede lägger Andra AP-fonden fokus på mentorprogrammet, där en handfull anställda har möjlighet att öka sin kunskap om mångfald men även vidga sina perspektiv och bistå till en annan persons personliga utveckling in på arbetsmarknaden.

– Vi på Mitt Liv är otroligt stolta och glada över förtroendet att påbörja ett samarbete med Andra AP-fonden. Fondens vilja och engagemang är goda förutsättningar för ett framgångsrikt och långsiktigt mångfaldsarbete. Detta är början på en resa för ett mer inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald, säger Sofia Appelgren, grundare Mitt Liv AB (svb).

Fakta om Andra AP-fonden
Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet som har till uppgift att bidra till jämna pensionsnivåer. Fonden är en långsiktig och ansvarsfull kapitalförvaltare som arbetar för att integrera frågor om miljö, etik och bolagsstyrning i sin verksamhet. Läs mer på www.ap2.se

Fakta om Mitt Liv AB (svb)
Mitt Liv AB är ett socialt företag som arbetar för ökad integration och mångfald på den svenska arbetsmarknaden genom mentorskap, utbildning, föreläsningar. Läs mer på www.mittliv.com.

Presskontakt Mitt Liv Sylvia Rezania, 0735-39 58 98 Andra AP-fonden Ulrika Danielson, 0709-50 16 13