Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet för 2017 har tilldelats Emil Andreasson och Mats Kronborg för deras uppsats “Performance Evaluation of European Green Mutual Funds: Is There an Economic Trade-Off?”.


Pristagarna Mats Kronborg och Emil Andreasson med Andra AP-fondens hållbarhetsanalytiker Christina Olivecrona. (Foto: Daniel Karlsson, Handelshögskolan)


Prisutdelningen hölls i år den 15 september i Malmstensalen på Handelshögskolan. Priset på 20.000 kronor instiftades 2011 för att uppmuntra studenter att skriva uppsatser inom finans och hållbarhet.

I årets uppsats undersöker författarna avkastningen hos europeiska gröna och konventionella värdepappersfonder. Emil och Mats hade sett anslaget om AP2:s uppsatspris och ville skriva om ett ämne där tillgång till data inte var något problem. Dessutom finns det inte någon entydig bild om gröna fonder ger bättre, sämre eller likvärdig avkastning. I det dataset som Emil och Mats analyserat ingick 24 gröna fonder och 100 konventionella fonder. Tidsperioden som studerats är januari 2007 till januari 2017. Efter en gedigen kvantitativ analys kom de fram till att det inte varit någon ekonomisk kompromiss att investera i gröna fonder jämfört med de konventionella. Svaret på frågan i uppsatsens titel är alltså nej.

”Vi trodde inte att gröna fonder skulle ge bättre avkastning. De var mer likvärdiga än vi trodde”, säger Mats Kronborg.

En jury vid Handelshögskolan nominerar upp till fem kandidat-, magister eller masteruppsatser, av vilka Andra AP-fonden sen utser en vinnare. Bedömningen görs framförallt utifrån frågeställningen och resultatets relevans för investerare.

Motiveringen till 2017 års pristagare lyder:
”De har genomfört en metodologiskt ambitiös kvantitativ analys som de presenterar i en välskriven rapport. Emil och Mats kommer i sin uppsats fram till flera intressanta resultat. En slutsats från deras analys är att investeringar i gröna fonder inte innebär en sämre avkastning jämfört med konventionella fonder.”

”Vi tycker därför det är roligt att kunna dela ut det här priset som bidrar till att uppmuntra studenter att från ett akademiskt perspektiv analysera hållbarhetsfrågor i kombination med finans. Vi gratulerar och tackar författarna till en välskriven uppsats”, säger Andra AP-fondens VD Eva Halvarsson.