Idag publiceras Andra AP-fondens ägarrapport för perioden 1 juli 2006 till 30 juni 2007. Rapporten innehåller en rad teman och målet är att nå en bredare målgrupp och kunna föra en diskussion i bredare ämnen.

– Intresset och trycket på oss som ägare ökar hela tiden. Våra “kunder”, det vill säga blivande svenska pensionärer, politiker, media, intresseorganisationer och många andra är mycket intresserade och vi har ofta varit dåliga på att informera om våra processer och vår roll som ägare, säger Eva Halvarsson, VD på Andra AP-fonden.

För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör eller Carl Rosén, chef för ägarstyrning och information, på telefon 031 704 29 00.