Andra AP-fondens verksamhet bygger på en hög andel intern förvaltning med en hög och växande andel förvaltning inom tillväxtmarknader av såväl aktier som räntor.

Fondens uppbyggnad av organisation och processer har medvetet fokuserat på att skapa delaktighet i och förståelse för helheten och vald förvaltningsstrategi. Resultatet är en hög integration mellan administration och förvaltning som både är kännetecknande och en nödvändighet för den dagliga verksamheten.

Andra AP-fondens utformning av systemlösningar och metodik för uppföljning och analys är en direkt avspegling av förvaltningsstrategin. Eftersom kapitalmarknaden från tid till annan kännetecknas av hög volatilitet, ställs det särskilda krav på flexibilitet för att kunna förändra mandat och inriktning.

Affärsstödsorganisationen består av IT, Ekonomi, Affärskontroll och Verksamhetsutveckling.

Andra AP-fondens utformning av systemlösningar och metodik för uppföljning och analys är en direkt avspegling av förvaltningsstrategin.