Aktie- och ränteportfölj

Nedan listas Andra AP-fondens noterade innehav. För utländska bolag redovisas inte fondens röst- och kapitalandelar då dessa inte överstiger 0,4 procent.

2023

2023-06-30 Obligationer
2023-06-30 Svenska aktier
2023-06-30 Utländska aktier

2022

2022-12-31 Svenska aktier
2022-12-31 Utländska aktier
2022-12-31 Obligationer
2022-12-31 Onoterade aktier, andelar och lån

2022-06-30 Obligationer
2022-06-30 Svenska aktier
2022-06-30 Utländska aktier

2021

2021-12-31 Svenska aktier
2021-12-31 Utländska aktier
2021-12-31 Obligationer
2021-12-31 Onoterade aktier, andelar och lån

2021-06-30 Obligationer
2021-06-30 Svenska aktier
2021-06-30 Utländska aktier

2020

2020-12-31 Svenska aktier (PDF-dokument, 330 kB)
2020-12-31 Utländska aktier (PDF-dokument, 2,7 MB)
2020-12-31 Obligationer (PDF-dokument, 2,6 MB)
2020-12-31 Onoterade aktier, andelar och lån (PDF-dokument, 280 kB)

2020-06-30 Obligationer (PDF-dokument, 2,5 MB)
2020-06-30 Svenska aktier (PDF-dokument, 340 kB)
2020-06-30 Utländska aktier (PDF-dokument, 2,9 MB)

2019

2019-12-31 Svenska aktier (PDF-dokument, 348 kB)
2019-12-31 Utländska aktier (PDF-dokument, 2,9 MB)
2019-12-31 Obligationer (PDF-dokument, 2,6 MB)
2019-12-31 Onoterade aktier och andelar (PDF-dokument, 212 k)

2019-06-30 Obligationer (PDF-dokument, 2,5 MB)
2019-06-30 Svenska aktier (PDF-dokument, 361 kB)
2019-06-30 Utländska aktier (PDF-dokument, 2,9 MB)

2018

2018-12-31 Svenska aktier (PDF-dokument, 363 kB)
2018-12-31 Utländska aktier (PDF-dokument, 2,9 MB)
2018-12-31 Obligationer (PDF-dokument, 2,5 MB)
2018-12-31 Onoterade aktier och andelar (PDF-dokument, 211 kB)

2018-06-30 Obligationer (PDF-dokument, 2,7 MB)
2018-06-30 Svenska aktier (PDF-dokument, 380 kB)
2018-06-30 Utländska aktier (PDF-dokument, 3 MB)

2017

2018-03-31 Svenska aktier (PDF-dokument, 376 kB)
2018-03-31 Utländska aktier (PDF-dokument, 2,9 MB)
2017-12-31 Obligationer (PDF-dokument, 3,1 MB)
2017-12-31 Onoterade aktier och andelar (PDF-dokument, 268 kB)

2017-06-30 Obligationer (PDF-dokument, 3,1 MB)
2017-06-30 Svenska aktier (PDF-dokument, 504 kB)
2017-06-30 Utländska aktier (PDF-dokument, 3,2 MB)

2016

2016-12-31 Obligationer (PDF-dokument, 964 kB)
2016-12-31 Svenska aktier (PDF-dokument, 143 kB)
2016-12-31 Utländska aktier (PDF-dokument, 1,2 MB)
2016-12-31 Onoterade aktier och andelar (PDF-dokument, 39 kB)

2016-06-30 Obligationer (PDF-dokument, 975 kB)
2016-06-30 Svenska aktier (PDF-dokument, 106 kB)
2016-06-30 Utländska aktier (PDF-dokument, 1,1 MB)

2015

2015-12-31 Obligationer (PDF-dokument, 491 kB)
2015-12-31 Svenska Aktier (PDF-dokument, 101 kB)
2015-12-31 Utländska Aktier (PDF-dokument, 1,1 MB)
2015-12-31 Onoterade aktier och andelar.pdf (PDF-dokument, 32 kB)

2015-06-30 Obligationer (PDF-dokument, 504 kB)
2015-06-30 Svenska Aktier (PDF-dokument, 106 kB)
2015-06-30 Utländska Aktier (PDF-dokument, 1,1 MB)