Andra AP-fondens kapitalförvaltningsorganisation säkerställer att fonden på ett effektivt sätt exponerar kapitalet i enlighet med fondens strategiska allokering. Därutöver arbetar fonden med aktiva inslag för att uppnå en överavkastning jämfört med den strategiska portföljen.

Aktiv förvaltning bygger på antagandet att marknaden­ inte­ är­ helt­ effektiv,­ utan­ att det finns ­tillgångar­ som ­tillfälligt­ är­ felprissatta. Genom ­att­ identifiera ­dessa­ och utnyttja fondens uthållighet kan aktiv förvaltning öka avkastningen jämfört med en helt indexstyrd förvaltning. AP2 arbetar därför med aktiva inslag i förvaltningen. Fondens aktiva förvaltning bedrivs både internt och genom externa förvaltare.