AP2 ser indexvalet, det vill säga den sammansättning av enskilda värdepapper som tillsammans utgör fondens strategiska allokering till respektive tillgångsklass, som en viktig del av den strategiska portföljen. Fonden har i stor utsträckning ersatt traditionella kapitalvägda index med specialiserade index, som förväntas ha bättre egenskaper i termer av risk och avkastning.