Institutionella investerare ökar kontinuerligt sitt fokus kring frågor som rör styrning, hållbarhet och öppenhet i sina relationer med riskkapitalförvaltare. Målet är att riskkapitalbranschen långsiktigt skall fortsätta bidra med attraktiv avkastning för dess investerare.

Dessa gemensamma ansträngningar har resulterat i ett antal vägledande principer och normer när det gäller, men inte begränsat till, övergripande principer, redovisning och rapportering, ESG, och informationsbehov vid Due Diligence. Dessa principer och bästa praxis har utvecklats tillsammans med ILPA och UNPRI. AP2 har varit aktiv i utvecklingen och stödjer användningen av dem. AP2 vill därför uppmana riskkapitalförvaltare att stödja och följa de riktlinjer och standarder nedan för bästa praxis. Dokument på engelska.

ILPA-Best-Practices-Capital-Calls-Distribution-Notices_Version-1.1
ILPA-Best-Practices-Quarterly-Reporting-Standards_Version-1.1_optimized
ILPA-Principles-3.0_2019
ILPA-Private-Equity-Principles1
ilpa-quarterly-reporting-checklist
ILPA-Reporting-Template-Guidance-Version-1.1