Göteborgspriset för hållbar utveckling går till solceller och energieffektivisering

Läs pressrelease.