Under temat ”biologisk mångfald” tilldelas 2020 års WIN WIN Award den internationella panelen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES.

IPBES är en mellanstatlig och FN-kopplad panel som grundades 2012 och
jämförbar med Klimatpanelen (IPCC), men med fokus på biologisk mångfald och ekosystem. IPBES huvudsakliga uppdrag är att sammanställa kunskap om tillståndet för världens ekosystem och arter samt de naturnyttor vi får från naturen. IPBES beskriver globala trender i naturen och även åtgärder som kan användas för att komma till rätta med miljöproblemen.

Juryns motivering är:
IPBES – The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services
The biodiversity on earth is crucial to human survival. The need to raise the issue on the agenda for the world’s decision-makers to a corresponding level is therefore great and urgent. The work to disseminate knowledge and awareness of the importance of biodiversity is therefore of crucial importance.
IPBES has had a decisive role in outlining the drivers of biodiversity loss, communicating the magnitude of the problem and laying the groundwork for a new agenda and transformative change in relation to biodiversity. Through their methodology, which includes research in both natural and social science as well as including the importance of indigenous peoples’ knowledge and experience, they have increased the opportunities for evidence-based decision-making by policy makers.
Since its inception in 2012, by engaging and uniting the world’s nations around the issue of biodiversity, IPBES has played a crucial role in setting the groundwork for the change we need to address this crisis in the near future.

Pressmeddelande från WIN WIN