I år tilldelas AP2:s pris inom finans och hållbarhet uppsatsen ”The impact of ESG during COVID-19 – A quantitative study targeting ESG and stock returns on the Swedish stock market during COVID-19” skriven av Adem Göker och Johannes Sköld.

Motiveringen lyder: Det är en välarbetad uppsats som studerar ett aktuellt ämne. Uppsatsen har en stark metod och en uppdaterad litteraturgenomgång, samt en gedigen analys av hur hållbarhetsfaktorer påverkat den svenska aktiemarknaden under covid-19.

Läs uppsatsen här.