I veckan kom Share Action/Asset Owner Dislosure Project med en rapport där de intervjuat 22 ledande kapitalägare för att se hur de hanterar möjligheter och risker vad gäller klimatförändringar, i syfte att skapa en guide över vad som är bästa praxis. I rapporten berättar Andra AP-fonden, som är en av de 22 intervjuade kapitalägarna, hur vi arbetar med klimatfrågan.

Läs rapporten här: https://aodproject.net/best-practice/