Acceptperioden för Ericssons omvandlingsrätter avslutad

Genom pressmeddelande den 21 juli 2004 lämnade undertecknade aktieägare i Telefonaktiebolaget LM Ericsson (”Ericsson”) ett offentligt erbjudande (”Erbjudandet”)till blivande innehavare av s.k. omvandlingsrätter i Ericsson att överlåta dessa rätter till oss mot en kontant ersättning om 1,10 kronor per styck.

Acceptperiod för Erbjudandet har varit 20 september – 20 oktober 2004.

Sedan acceptperioden nu är avslutad tillkännages härigenom att vi genom Erbjudandet förvärvat 36 363 982 st omvandlingsrätter, vilka berättigar till omvandling av 36 363 982 st B-aktier i Ericsson till motsvarande antal A-aktier i bolaget, vilka sistnämnda i sin tur ger 1,3 % av det totala antalet röster i Ericsson under antagande att samtliga utgivna omvandlingsrätter utnyttjas.