Andra AP-fonden är en arbetsplats som attraherat några av de främsta inom sina respektive områden och bedriver en framgångsrik kapitalförvaltning inom i princip alla tillgångsslag över hela världen. Fondens framgång beror naturligtvis på våra duktiga medarbetare som bidrar med stor kunskap och mycket engagemang.

Andra AP-fondens företagskultur präglas av personligt ansvar och individualitet inom ramen för en stark teamanda med gemensamma mål. Samtidigt skapas stort utrymme för individualitet och personligt ansvar.

Fonden strävar efter att erbjuda en attraktiv och stimulerande arbetsmiljö och arbetar kontinuerligt med att erbjuda medarbetarna utvecklingsmöjligheter, rekrytera rätt personer samt utveckla ledarskapet.

Våra värderingar

Andra AP-fonden är en arbetsplats med motiverade och engagerade medarbetare. Etiskt agerande är en viktig del av kulturen och ingår som en självklar del i fondens värderingar.

Fonden arbetar med att bygga en stark kultur och förstärka de gemensamma värderingarna. Kulturen bygger på värderingarna Resultatdrivna, Engagerade, Ansvarsfulla och Öppna. Syftet med värderingsarbetet har varit att klargöra och skapa samsyn kring fondens värderingar samt att lägga grunden till att värderingarna blir ett styrmedel som används i fondens vardag.

Rekrytering

Andra AP-fonden försöker i första hand att tillämpa intern rekrytering. På så sätt kan kunskaper och erfarenheter bättre tas tillvara.

Fonden har under flera år haft ett samarbete med Handelshögskolan i Göteborg och har härigenom kunnat erbjuda studenter examensarbeten, praktikplatser och sommarvikariat.

När vi söker nya medarbetare annonseras detta under fliken Lediga tjänster.

Förmåner

Motion och hälsa är en viktig del av fondens företagskultur. Därför erbjuds anställda bland annat friskvårdsbidrag och regelbundna hälsokontroller.

LinkedIn

AP2 publicerar löpande information om fondens arbete, rapporter och lediga tjänster på LinkedIn.

Följ oss på LinkedIn

Kontakt

Åsa Trouvé Raa
HR-chef
E-post: asa.trouveraa@ap2.se