Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser och ledningar fortsätter att öka och Large Cap visar vägen

Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2018 visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Nasdaq Stockholm fortsätter att öka och uppgår nu till 33,9 (32,2) procent. Andelen kvinnor i ledningar ökar också och uppgick vid årets mätning till 23,2 (21,7) procent. Andelen kvinnor i styrelser och ledningar är störst i de så kallade Large cap-bolagen, 37,7 procent respektive 25,8 procent.

– Large cap-bolagen visar verkligen vägen där andelen kvinnor i styrelser och ledningar är 37,7 respektive 25,8 procent. Om VD exkluderas från styrelsen är andelen kvinnor 39,8 procent och i de primärnoterade bolagen uppgår andelen till hela 41,2 procent, säger Eva Halvarsson, VD för Andra AP-fonden.

– Det är glädjande att notera att av nyvalda ledamöter var 44,9 procent kvinnor. Med samma förändringstakt som de senaste fem åren tar det 12 år innan styrelserna, och 24 år innan ledningarna, består av 50 procent kvinnor. Jag tycker att det visar att valberedningar och bolag, utan lagstiftning, är på god väg att uppnå jämställda styrelser och ledningsgrupper, säger Eva Halvarsson.

Andelen kvinnor i styrelser i samtliga börsnoterade bolag på Nasdaq Stockholm, om VD exkluderas, uppgår till 35,4 (33,8) procent och för de primärnoterade börsbolagen till 36,3 (35,2) procent.

Antal bolag med kvinnlig styrelseordförande ökade under året från 19 till 28. Andelen bolag med en kvinna som ordförande är 8,8 (6,2) procent. Antal kvinnliga VD har ökat kraftigt under året, från 15 till 27, vilket motsvarar en ökning med 80 procent. Som andel av samtliga VD rör det sig dock om en fortsatt låg nivå om 8,4 (4,9) procent.

Sedan 2002 har andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökat från 6,1 procent till 33,9 procent (+27,8%) medan andelen kvinnor i ledning ökat från 11,1 procent till 23,2 procent (+12,1%).

Av de 320 undersökta bolagen har 243 bolag minst 25 procent kvinnor i styrelsen jämfört med 224 bolag år 2017.

Finans- och Konsumentvarubranscherna har högst andel kvinnor i sina styrelser, 38,6 procent respektive 36 procent. Finans- och Sjukvårdsbranscherna har högst andel kvinnor i ledningar, 33,3 procent respektive 29,4 procent. Branschen Allmännyttigt har lägst andel kvinnor i styrelser och ledningar, 11,1 procent respektive 0,0 procent, följt av Olja & Gas där andelen kvinnor uppgår till 22,5 procent i styrelser och 10 procent i ledningar.

Bakgrund till Andra AP-fondens Kvinnoindex
Andra AP‐fonden har sedan 2003 årligen genomfört en studie tillsammans med Nordic Investor Services för att mäta andelen kvinnor på mellanchefsnivå, i företagsledningar och styrelser i noterade bolag. Undersökningen för 2018 omfattade 320 primär- och sekundärnoterade bolag på Nasdaq Stockholm. Utöver detta mäts andelen kvinnor som tagit examen inom utbildningar som traditionellt varit rekryteringsbas för företagsledningar och styrelser.

Andra AP-fondens Kvinnoindex (PDF-dokument, 2,5 MB).

För ytterligare information kontakta:
Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden, telefon 031-704 29 00
Ulrika Danielson, Kommunikationschef, telefon 0709-50 16 13

Siffrorna avser samtliga bolag noterade på Nasdaq Stockholm, om inget annat anges.