Andra AP-fonden har beslutat att tillsammans med den amerikanska pensionsfonden TIAA-CREF starta ett gemensamt bolag för att tillsammans investera i jordbruksfastigheter i USA, Australien och Brasilien.

Andra AP-fonden kommer att investera cirka 250 miljoner dollar i ett nybildat bolag som ska förvärva och förvalta jordbruksfastigheter i USA, Australien och Brasilien. Huvudägare och förvaltare blir TIAA-CREF. Bolaget kommer i första hand att investera i spannmålsproduktion.

Investeringen är ett led i Andra AP-fondens ambition att diversifiera sin totala portfölj. Avkastningen från jordbruksfastigheterna förväntas vara stabil och ha låg samvariation med Andra AP-fondens övriga investeringar i bland annat aktier och obligationer. Den kommer att bidra till att sprida riskerna i fondens portfölj.

TIAA-CREF är en ledande amerikansk pensionsförsäkringsorganisation som förvaltar över 400 miljarder dollar. TIAA-CREF har en välutvecklad plattform för jordbruksinvesteringar. Inom denna har miljöhänsyn och socialt ansvarstagande en framträdande roll. Andra AP-fonden har genomfört en omfattande hållbarhetsanalys av TIAA-CREFs riktlinjer, policys och processer och anser att de håller mycket hög kvalitet. TIAA-CREF har, i likhet med Andra AP-fonden, skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI.

– Att saminvestera med TIAA-CREF är en attraktiv möjlighet för Andra AP-fonden. I likhet med oss är TIAA-CREF en långsiktig investerare. De har stor kompetens och erfarenhet av denna typ av investeringar och delar också våra värderingar och principer. TIAA-CREF har mycket gott anseende, inte minst för sitt aktiva och progressiva arbete inom bolagsstyrning och hållbarhet. Vi förväntar oss att det nybildade bolagets investeringar ska leda till produktivitetsförbättringar och långsiktiga, välskötta och lönsamma jordbruk som på ett hållbart sätt bidrar till att möta den ökade globala efterfrågan, säger Eva Halvarsson, VD för Andra AP-fonden.

För mer information:
Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden, telefon 031-704 29 00
Anders Strömblad, Chef Extern förvaltning, telefon 031-704 29 00
Ulrika Danielson, Kommunikationschef Andra AP-fonden, telefon 031-704 29 29, mobil 0709-50 16 13 www.ap2.se