Andra AP-fonden har, tillsammans med Fjärde AP-fonden, lagt fram ett aktieägarförslag till Statoils årsstämma. Förslaget går ut på att bolaget ska utöka sin rapportering gällande: utsläpp av växthusgaser, utvärdera projektportföljen gentemot relevanta post-2035 scenarier, bolagets planer vad gäller forskning och utveckling för “low-carbon” energi samt hur bolaget tar in hållbarhet i sina strategiska nyckelindikatorer och bonussystem. Styrelsen i Statoil rekommenderar aktieägarna att stödja förslaget.

Ulrika Danielson och Arne Lööw som representerar Andra AP-fonden respektive Fjärde AP-fonden kommenterar förslaget: “Eftersom oljerelaterade energiföretag har utmaningar framöver både när det gäller finansiella frågor och miljöfrågor, ser vi denna resolution som ett bra verktyg för att hjälpa Statoil att stärka sin rapportering avseende klimatfrågor.”

Tidigare i vår lade Andra AP-fonden, tillsammans med ett stort antal andra investerare, fram samma aktieägarförslag på Shells och BP:s årsstämmor. Även styrelserna i dessa bolag rekommenderade alla aktieägare att stödja förslaget. På BP:s stämma röstades förslaget igenom. Stämma i Statoil och Shell är den 19 maj.

Länk till resolutionen (PDF-dokument, 131 kB).

Läs rekommendationen från styrelsen i Statoil.