Andra AP-fonden offentliggör bokslutet för 2002

På fredag den 7 februari kl 10.30 offentliggör Andra AP-fonden bokslutet för 2002. Bokslutet kommer att presenteras vid en telefonkonferens där VD Lars Idermark, tillsammans med några av fondens medarbetare, redogör för utfallet under 2002 samt besvarar frågor från media.

För att delta i telefonkonferensen – ring in på nummer 08-598 062 65.

Bokslutskommunikén och ett presentationsunderlag till telefonkonferensen kan hämtas på fondens hemsida (http://www.ap2.se/) på fredag från kl 10.00.

Du kan i efterhand lyssna på telefonkonferensen – Ring 08 598 090 00. Ange vårt mötesnummer 598 062 65 och sedan en sexsiffrig uppspelningskod 030207.

  • Tryck 7  för att spola bakåt (30 sek)
  • Tryck 8  för att pausa/fortsätta uppspelningen
  • Tryck 9 för att spola framåt (30 sek)
  • Tryck 0  för att höra inspelningen från start
  • Lägg på luren för att avsluta uppspelningen.

Eventuella frågor

Besvaras av Lennart Jonsson eller AnCi Johannisson på telefon 031-704 29 00.