Under 2020 har Andra AP-fonden (AP2) fortsatt sitt intensiva arbete med att integrera hållbarhet i förvaltningen. Fonden beaktar hållbarhet utifrån övertygelsen om att hållbarhet leder till bättre förvaltningsresultat och därmed att det blir bättre för inkomstpensionssystemet och för pensionärerna. AP2 har vid flera tillfällen varit pionjärer, till exempel vad gäller investeringar i gröna och sociala obligationer, hållbarhetskrav i avtalade överenskommelser med riskkapitalfonder, avinvesteringar från fossilenergibolag, rapportering i enlighet med TCFD och UNGPRF och nu senast genom att anpassa portföljen till Parisavtalet.

– Jag är väldigt stolt över att vi under hösten anpassade våra internt förvaltade innehav av globala aktier och företagsobligationer så att de ligger i linje med EU Paris-Aligned Benchmark, utan att göra avkall på portföljernas avkastnings- och riskegenskaper. Såvitt vi vet är denna anpassning av portföljen unik i och med att den omfattar innehav av både företagsobligationer och aktier, säger Eva Halvarsson, AP2:s verkställande direktör.

– Det innebär bland annat att koldioxidavtrycket från portföljerna med globala aktier och företagsobligationer minskats med cirka 70 procent jämfört med marknadsviktade index, säger Eva Halvarsson.

– Hållbarhet är ett område där det fortsätter att hända mycket. Vi har under många år arbetat med att integrera hållbarhet i hela vår förvaltning och det är glädjande att se att kunskaperna hos såväl investerare som bolag hela tiden ökar och att diskussionerna om frågorna blir mer nyanserade, säger Eva Halvarsson.

Väsentliga händelser under året:

  • Fonden har internt utvecklat flerfaktorindex för globala aktier och företagsobligationer som ligger i linje med EU Paris-Aligned Benchmark (PAB). Det innebär bland annat att koldioxidavtrycket från portföljerna med globala aktier och företagsobligationer minskats med cirka 70 procent jämfört med marknadsviktade index.
  • Under året har fonden tagit fram en strategi för arbetet med mänskliga rättigheter.
  • För tredje året i rad publicerade AP2 en rapport i enlighet med TCFD:s (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) ramverk.
  • FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) har inkluderat AP2 i ”Leaders’ Group 2020”. I denna grupp ingår signatärer som ligger i framkant inom ansvarsfulla investeringar. I år var temat klimatrapportering.
  • Fonden nominerades av ICGN (International Corporate Governance Network) till ”Global Stewardship Disclosure Awards”. Syftet är att uppmärksamma investerare som har transparenta policyer och rapportering samt är transparenta med hur dessa implementeras och har en modell som andra kan följa.

Läs AP2:s Hållbarhets- och TCFD-rapporter på fondens webbsida www.ap2.se

För ytterligare information kontakta:

Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, tel. 031 704 29 00 eller

Ulrika Danielson, Chef kommunikation och ägarstyrning, tel. 0709 50 16 13.

Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet och en av norra Europas största pensionsfonder. Fonden förvaltar 386,2 miljarder kronor (31 december 2020) inom i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Vi är ledande specialister på det svenska pensionssystemet och strävar efter att vara en kapitalförvaltare i världsklass. Vi är globalt ledande i att integrera hållbarhet i våra investeringar, till nytta för pensionssystemet. Fonden är en långsiktig och ansvarsfull kapitalförvaltare. www.ap2.se