Andra AP-fonden rankad 11 i världen för hantering av klimatrisker

Andra AP-fonden blev raknad 11 i det index som Asset Owners Disclosure Project (AODP) publicerat där världens 500 största investerare rankas efter graden av ansträngningar som de sätter in mot att mildra risken för klimatförändringar.

Länk till AODP:s hemsida.