Andra AP-fonden har anpassat sina interna index och portföljer för utländska aktier och företagsobligationer för att klara Parisavtalets 1,5 gradersmål. Det innebär bland annat avinvesteringar från bolag som har intäkter från försäljningen av fossila bränslen. Därmed minskas också klimatrisken från fondens globala investeringar och fondens koldioxidavtryck minskar ytterligare.

Under hösten har AP2 anpassat de internt förvaltade innehaven av globala aktier och företagsobligationer så att de ligger i linje med Paris Aligned Benchmark (PAB), utan att göra avkall på avkastnings- och riskegenskaper.

– Så vitt vi vet är vi unika eftersom detta omfattar både innehav i obligationer och aktier till ett värde av cirka 200 miljarder, vilket är hälften av vår totala portfölj. Vi har som ambition att på sikt anpassa andra delar av portföljen till PAB, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

Att AP2 förvaltar i linje med PAB innebär att fonden inte investerar i företag vars omsättning till mer än 1 procent kommer från kol, mer än 10 procent från olja och mer än 50 procent från gas. I princip exkluderas därmed hela energisektorn. Dessutom investerar vi inte i kraftbolag som får mer än 50 procent av sina intäkter från förbränning av fossilt bränsle.Totalt handlar det om ungefär 250 företag som inte kommer att ingå i fondens portfölj.

– Vi går faktiskt längre än PAB-reglernas krav på en halvering av koldioxidavtrycket första året eftersom vi redan nu minskar koldioxidavtrycket från globala företagsobligationer med cirka 75 procent och för globala aktier med cirka 70 procent och vi har som mål att nå nettonollutsläpp senast 2045, säger Eva Halvarsson.

AP2 började 2013 att analysera finansiella klimatrisker för fossila energibolag och fortsatte sedan med kolbaserade elkraftbolag.Totalt har AP2 sedan tidigare avinvesterat från aktier och företagsobligationer i 80 bolag på grund av finansiella klimatrisker. Redan 2016 beslutade fonden att utveckla portföljen i linje med Parisavtalet och har beslutat att fondens investeringar ska nå nettonollutsläpp senast 2045.

Anpassningen till PAB följer de klimatregelverk som EU tagit fram inom ramen för handlingsplanen för finansiering av hållbar tillväxt. Reglerna, som är avsedda för publika indexleverantörer som vill marknadsföra sina index som EU klimatindex, anger två nivåer av klimatanpassning: EU Climate Transition Benchmark, som är något mindre ambitiös, och EU Paris Aligned Benchmark (PAB). Eftersom AP2 har ambitioner att ha en portfölj i linje med Parisavtalet valde fonden regelverket Paris Aligned Benchmark.

Kriterierna för PAB baseras på FN:s klimatpanels slutsatser och är tänkta att understödja den breda samhällsförändring som behövs för att Parisavtalets klimatmål ska nås. Det innebär avinvesteringar i vissa bolag, främst de med verksamhet inom fossila bränslen, samtidigt som det kräver en fortsatt exponering mot sektorer som är viktiga för att klara klimatomställningen.

– Jag tycker att AP2 har tagit ett stort steg mot en netto-noll värld genom att som kapitalägare ha den första interna implementeringen av Paris Aligned Benchmark(PAB), för både globala aktier och företagsobligationer. Indexen följer en aggressiv bana för uteslutning av fossilt, samtidigt som de är ansvarsfulla i andra sociala och hållbara aspekter. Förhoppningsvis kan detta också inspirera andra kapitalägare runt om i världen, säger Andreas Hoepner, professor i Operationalrisk, Banking och Finance vid University College Dublin’s Smurfit Graduate Business School samt medlem av EU:s Platform on Sustainable Finance och tidigare i EU:s Technical Expert Group.

www.ap2.se/sv/nyheter-rapporter/nyheter2/2020/andra-ap-fonden-tillampar-eus-ramverk-och-slutar-investera-i-fossilbolag/

EU climate benchmarks and benchmarks’ ESG disclosures | European Commission (europa.eu)

Presentation on climate benchmarks and benchmarks’ ESG disclosures (europa.eu)

För ytterligare information kontakta:

Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, tel.031 704 29 00

Tomas Morsing, chef för R&D på AP2, tel.031 704 29 00

Ulrika Danielson, kommunikationschef, tel. 0709 50 16 13.

Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet och en av norra Europas största pensionsfonder. Fonden förvaltar 357,9 miljarder kronor (30juni 2020) inom i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Vi är ledande specialister på det svenska pensionssystemet och strävar efter att vara en kapitalförvaltare i världsklass.Vi är globalt ledande i att integrera hållbarhet i våra investeringar, till nytta för pensionssystemet. Fonden är en långsiktig och ansvarsfull kapitalförvaltare. www.ap2.se