Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2013 visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser har minskat sedan 2011 och uppgår enligt årets mätning till 22,3 procent. Dock fortsätter andelen kvinnor i ledningar att stadigt öka och uppgår nu till 17,2 procent.

Sedan 2011 har andelen kvinnor bland de drygt 250 noterade bolagen på stockholmsbörsen minskat från 22,9 procent till 22,3 procent 2013. Minskningen är inom de mindre bolagen medan andelen kvinnor i de så kallade Large-Cap bolagen ökar och uppgår idag till drygt 25 procent.

Under samma period har andelen kvinnor i bolagsledningarna ökat och under senaste året har denna ökning varit nästan en procentenhet från 16,3 procent till 17,3 procent för 2013. I Large-Cap bolagen är denna andel nästan 19 procent.

– Det är oroväckande att andelen kvinnor i bolagsstyrelserna faller även i år och nu är tillbaka på i princip samma nivå som 2010. Vi som ägare måste verkligen, i ännu större utsträckning, diskutera vad vi kan göra för att vända denna trend. Glädjande är att andelen kvinnor i ledningsgrupperna ökar, speciellt med tanke på att denna grupp främst utgör rekryteringsbasen för styrelseledamöter, säger Eva Halvarsson, VD på Andra AP-fonden.

Med samma förändringstakt som de senaste 10 åren tar det 31 år innan styrelserna har 50 procent kvinnor. För motsvarande prognos för ledningen tar det hela 52 år, det vill säga inte förrän år 2065 uppnås 50 procent kvinnoandel.

Tydlig skillnad kan utläsas mellan mansdominerade och kvinnodominerade branscher vad gäller kvinnor i ledningen och framförallt bland samtliga anställda. Andelen kvinnor är störst i branscher med hög andel kvinnor anställda. Branscherna Tjänste- och Konsumentvarubolag har högst andel kvinnor i sina styrelser medan Hälsovårds- och Mediabranscherna har högst andel kvinnor i ledningen. Råvarusektorn är sämst på andel kvinnor i både styrelser och ledningsgrupper. I ledningen har dock nivån ökat och nu består bolagens ledningar till mindre än 90 procent av män (11,7 procent kvinnor).

Inom utbildningar som traditionellt varit rekryteringsbas för företagsledningar och styrelseledamöter har andelen kvinnor ökat under de senaste 30 åren från en nivå under 20 procent till idag nästan 50 procent. Dock faller kvinnor bort i steg från utexaminerade till anställda (nästan var tredje), till chefer (var fjärde), till koncernledning (var sjätte).

Andra AP‐fonden har sedan 2003 årligen genomfört en studie tillsammans med Nordic Investor Services för att mäta andelen kvinnor på mellanchefsnivå, i företagsledningar och styrelser i noterade bolag. Utöver detta mäts andelen kvinnor som tagit examen inom utbildningar som traditionellt varit rekryteringsbas för företagsledningar och styrelser.

Klicka här (PDF-dokument, 263 kB) för 2013 års rapport.

För ytterligare information kontakta:
Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden på telefon 031-704 29 00
Ulrika Danielson, Kommunikationschef på telefon 0709-50 16 13