Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2015: Stor ökningen av andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2015 visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Stockholmsbörsen fortsätter att öka och uppgår nu till 27,9 procent jämfört med 24,7 procent föregående år, vilket är den näst största ökningen sedan mätningen startade. Andelen kvinnor i ledningar ökar i stadig takt och uppgick vid årets mätning till 19,5 (18,4) procent.

– Det är väldigt roligt att vi nu kan se den största ökningen sedan 2004 av andelen kvinnliga styrelseledamöter. Det visar att ägare och valberedningar tagit ett större ansvar. Det finns mycket kvar att göra men jag tror att denna fråga nu har fått det fokus som krävs för att utvecklingen i framtiden ska gå snabbare och för att kompetens bättre ska tas tillvara, säger Eva Halvarsson, VD för Andra AP-fonden.

För de bolag som är primärnoterade på Stockholmsbörsen uppgår andelen kvinnliga styrelseledamöter till 29,1 (25,5) procent. Andelen kvinnor i ledningsgrupperna i dessa bolag uppgår till 19,8 (18,9) procent.

Andelen kvinnor i styrelser i samtliga börsnoterade bolag, om VD exkluderas, uppgår till 29,5 procent och för de primärnoterade börsbolagen till 30,7 procent.

Med samma förändringstakt som de senaste 10 åren tar det 27 år innan styrelserna består av 50 procent kvinnor. Motsvarande prognos för ledningarna anger att det kommer att ta 44 år till dess att hälften av befattningarna innehas av kvinnor.

– I år har vi också undersökt om det finns ett samband mellan genomsnittlig ålder i styrelser och ledningar samt andelen kvinnor. Vad gäller styrelserna så påverkas inte andelen kvinnor nämnvärt av den genomsnittliga åldern medan vi kan se att andelen kvinnor ökar i takt med att genomsnittlig ålder i ledningsgrupperna minskar, säger Eva Halvarsson.

Andelen kvinnor i styrelser och ledningar är störst i de så kallade Large cap-bolagen, 31,5% respektive 21,2 procent. Störst ökning av andelen kvinnliga styrelseledamöter är det i Mid cap-bolagen som jämfört med föregående år haft en ökning på 5,2 procent till 29,8 procent.

I årets Kvinnoindex har en viss förskjutning skett mellan olika branscher jämfört med tidigare mätningar. Branscherna Finans- och Konsumentvarubolag har högst andel kvinnor i sina styrelser medan Media- och Finansbranscherna har högst andel kvinnor i ledningarna. Mediabranschen är den bransch som idag har lägst andel kvinnor i styrelser. Råvarusektorn som historiskt haft lägst andel kvinnor i både styrelser och ledningsgrupper har ökat till 18,2 (13,6) procent för styrelser och 14,9 (13,8) procent för ledningsgrupper.

Bakgrund till Andra AP-fondens Kvinnoindex Andra AP‐fonden har sedan 2003 årligen genomfört en studie tillsammans med Nordic Investor Services för att mäta andelen kvinnor på mellanchefsnivå, i företagsledningar och styrelser i noterade bolag. Undersökningen för 2015 omfattade 268 primär- och sekundärnoterade bolag på Stockholmsbörsen. Utöver detta mäts andelen kvinnor som tagit examen inom utbildningar som traditionellt varit rekryteringsbas för företagsledningar och styrelser.

Klicka här för 2015 års rapport. (PDF-dokument, 1,4 MB)

För ytterligare information kontakta: Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden på telefon 031-704 29 00 Ulrika Danielson, Kommunikationschef på telefon 0709-50 16 13

Sifforna avser samtliga bolag noterade på Stockholmsbörsen, om inget annat anges.