Andra och Tredje AP-fonden har gemensamt genomfört en upphandling av depåbankstjänster under 2014 och 2015 och har nu beslutat att utse Northern Trust till depåbank för respektive fond.

Genom att göra en gemensam upphandling har Andra och Tredje AP-fonden kunnat effektivisera processen genom bland annat det erfarenhetsutbytet gällande operativa processer som fonderna haft. Dessutom har fonderna, genom samarbetet, skapat en bra förhandlingsposition gentemot motparterna.

Upphandlingen startades gemensamt med möjlighet för fonderna att välja separata leverantörer av depåbank eftersom olika depåbanker kan passa de respektive fondernas investeringsprocesser bättre. Efter genomförd upphandling har fondernas utvärdering medfört att en och samma kandidat var den mest lämpade och båda fonderna har utsett Northern Trust till depåbank.

Beslutet innebär att Andra AP-fonden byter depåbank medan Tredje AP-fonden fortsätter med Northern Trust som tidigare.

– Vi är mycket nöjda med denna gemensamma upphandling. Det har varit ett nyttigt erfarenhetsutbyte och lett till en kostnadseffektiv process och påvisat att vi redan i dagsläget har ett mycket bra samarbete i viktiga frågor fonderna emellan, säger Mattias Bylund, CRO, på Tredje AP-fonden.

Ola Eriksson, Chef Affärsstöd, på Andra AP-fonden stämmer in i detta. – Andra och Tredje AP-fonden har haft ett mycket bra samarbete och vi är glada att vår målbild mer än väl uppfylldes genom hela processen. Kostnadseffektivitet och prispress var de två viktigaste faktorerna men kunskapsutbytet var även det mycket positivt.

– Vi är oerhört glada över att Andra AP-fonden har utsett oss till depåbank och att vi förlänger vårt 15-åriga samarbete med Tredje AP-fonden, säger Wilson Leech, ansvarig för Northern Trust i Europa, Mellanöstern och Afrika. Genom att kombinera vår lokala närvaro och expertis med vår starka position som en global depåbank är vi väl positionerade för att stödja AP-fondernas behov och vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med dem.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Eriksson, Chef Affärsstöd, Andra AP-fonden, 031-704 29 00 eller ola.eriksson@ap2.se
Ulrika Danielson, Chef för Kommunikation & HR, Andra AP-fonden, 031-704 29 00 eller ulrika.danielson@ap2.se
Mattias Bylund, CRO och Chef Affärsstöd och Kontroll, Tredje AP-fonden, 08-555 17 100 eller mattias.bylund@ap3.se
Lil Larås Lindgren, Chef Kommunikation, Tredje AP-fonden, 08-555 17 100 eller Lil.Lindgren@ap3.se
Camilla Greene, Media Contact: Europe, Middle East, Africa & Asia-Pacific, Northern Trust, +44 (0) 207 982 2176, Camilla_Greene@ntrs.com

Andra AP-fonden Andra AP-fonden (AP2) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 13 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. AP2s fondkapital per den 31 december 2014 uppgick till 293 907 miljoner kronor. För att täcka skillnaden mellan inbetalda och utbetalda pensioner 2014 betalade AP2 in 5 120 miljoner kronor till Pensionsmyndigheten. Läs mer på www.ap2.se.

Tredje AP-fonden Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 13 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. AP3s fondkapital per den 31 december 2014 uppgick till 288 332 miljoner kronor. För att täcka skillnaden mellan inbetalda och utbetalda pensioner 2014 betalade AP3 in 5 120 miljoner kronor till Pensionsmyndigheten. Läs mer på www.ap3.se .

Northern Trust Northern Trust Corporation (Nasdaq: NTRS) är en ledande leverantör av wealth management & private banking, kapitalförvaltning, asset servicing och banktjänster för företag, institutioner, förmögna familjer och enskilda personer. Northern Trust grundades 1889 i Chicago och har kontor i 19 delstater och Washington, D.C. i USA samt på 20 olika platser i Kanada, Europa, Mellanöstern och Asien och Stillahavsområdet. Den 31 mars 2015 hanterade Northern Trust som depåbank tillgångar till ett värde av 6100 miljarder USD och förvaltade samtidigt tillgångar värda 960,1 miljarder USD. Northern Trust har utmärkt sig som en branschledare med avseende på exceptionell service, finansiell expertis, integritet och innovation. Gå till www.northerntrust.com eller följ oss på Twitter @NorthernTrust.