AP-fondernas Etikråd har tagit fram en beskrivning av miljökonsekvenser av gruvindustrin. “Gruvindustrin är en sektor som har stor miljöpåverkan och där verksamheten ofta finns i instabila länder. Rapporten är framtagen för att öka kunskapen om sektorn och för att användas i Etikrådets löpande arbete”, säger Carl Rosén, ordförande i AP-fondernas Etikråd.

För ytterligare information kontakta Carl Rosén, Andra AP-fondens chef för ägarstyrning och information, på 0739 40 10 10.