AP2 söker Kapitalförvaltningschef

Kapitalförvaltningschefen (Chief Investment Officer) har det övergripande ansvaret för att fondens kapitalförvaltning bedrivs och utvecklas på ett framgångsrikt, hållbart, effektivt och professionellt sätt i enlighet med uppdraget från riksdag, styrelse och VD. Förvaltningen omfattar de flesta tillgängliga tillgångsslag och ett flertal olika förvaltningsmodeller. Förutom att leda förvaltningsorganisationen är förvaltningschefen också medlem i fondens ledningsgrupp.

Läs mer om den lediga tjänsten.