Flaggningsmeddelande

Andra AP-fonden har per den 17 mars, 2006 sålt 300,000 aktier i ProAct IT Group AB (publ). Tidigare innehav i bolaget uppgick till 591,085 aktier motsvarande 5.01 % av röster och kapital. Efter försäljningen har Andra AP-fonden nu sammantaget 291,085 aktier, motsvarande 2.47 % av röster och kapital i bolaget.

Petter Odhnoff

CIO