Flaggningsmeddelande

Andra AP-fonden har per den 21 december 2006 sålt 551 729 aktier i Sardus AB (publ). Tidigare innehav i bolaget uppgick till 561 149 aktier motsvarande 5,55% av kapital och 5,55% av röster. Efter försäljningen har Andra AP-fonden nu sammantaget 9 420 aktier, motsvarande 0,09% av kapital och 0,09% av röster i bolaget.

Poul Winslöw

CIO