Flaggningsmeddelande

Andra AP-fonden har per den 29 december 2006 sålt 2,100,970 aktier i Pergo AB (publ). Tidigare innehav i bolaget uppgick till 3,403,600 aktier motsvarande 6.35% av kapital och 6.35% av röster. Efter försäljningen har Andra AP-fonden nu sammantaget 1,302,630 aktier, motsvarande 2.43% av kapital och 2.43% av röster i bolaget.

Poul Winslöw
CIO