Flaggningsmeddelande Meda AB

Andra AP-fonden har idag köpt 5 650 000 aktier i Meda AB (publ). Tillsammans med tidigare innehav i bolaget har Andra AP-fonden nu sammantaget 5 655 885 aktier, motsvarande 9 % av röster och kapital i bolaget.

Petter Odhnoff
CIO