Tretton svenska institutionella investerare har gått samman i ett unikt samarbete för att gemensamt påverka svenska börsnoterade bolag till ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart värdeskapande. Vi anser att företagen genom att aktivt hantera miljömässiga och sociala aspekter i sin verksamhet kan bidra till att minska risker och kostnader samt till att tillvarata affärsmöjligheter. Därmed främjas långsiktigt hållbart värdeskapande.

Bättre genomlysning – bättre beslutsunderlag

Som ägare vill vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor för långsiktigt värdeskapande. Genom tillförlitlig och relevant information från bolagen om hur miljömässiga och sociala aspekter integreras i affärsverksamheten skapas bättre genomlysning av företagen. Initiativet bidrar därmed till att skapa bättre beslutsunderlag för investerare samt till att utveckla praxis på den svenska börsen.

Enkätundersökning

Investerargruppen har valt att genomföra en undersökning i form av en enkät som skickas till de 100 största bolagen på Stockholmsbörsen. Vi frågar företagen om de har riktlinjer som omfattar centrala delar inom ansvarsfull och hållbar affärsverksamhet; vem riktlinjerna avser samt hur riktlinjerna är förankrade och hur de efterlevs. Företagens rapportering och styrelsens ansvar är också viktiga delar av undersökningen.

Resultaten av undersökningen kommer att resultera i en rapport som offentliggörs i januari 2010.

Deltagande institutioner:

Andra AP-fonden
DnB NOR
Fjärde AP-fonden
Folksam
Första AP-fonden
Nordea
Meta Asset Management
SEB
Skandia Liv
SPP
Swedbank Robur
Svenska Kyrkan
Tredje AP-fonden

Tillsammans har institutionerna ett förvaltat kapital på 3 800 miljarder kronor varav 490 miljarder kronor är placerade på den svenska aktiemarknaden. Det motsvarar 18 procent av kapitalet på Stockholmsbörsen. (Uppgifterna avser 2009-06-30).

För mer information om projektet kontakta Allan Emanuelsson, projektledare för Hållbart värdeskapande på +46 8 473 43 49 eller info@hallbartvardeskapande.se. För mer information om varför Andra AP-fonden stödjer projektet kontakta Ulrika Danielsson på telefon 031 704 29 00.