Kalle Ernfjord och Maria Voigt har tilldelats Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet 2018 för sin uppsats ”Ernfjord Voigt 2018 – CSR Disclosure and Earnings Management”. (PDF-dokument, 382 kB)

Författarna har i sin uppsats studerat om bolag, som har hållbarhetsrapporter, är mer eller mindre benägna att använda redovisningstekniker för att presentera en för optimistisk bild av bolagets aktiviteter och finansiella position. De finner i sin studie att bolag som frivilligt rapporterar om sitt hållbarhetsarbete i mindre grad gör detta.

Kalle Ernfjords och Maria Voigts uppsats förstärker bilden att välskötta bolag arbetar aktivt med hållbarhet och att hållbarhet är en kvalitetsfaktor bland andra. Deras kvalitativa analys är mycket bra strukturerad och de presenterar sin studie i en välskriven rapport.

Andra AP-fonden instiftade priset 2011 för att inspirera studenter att skriva uppsatser om finans och hållbarhet. Prissumman är på 20.000 kronor.

Kalle Ernfjord, Eva Halvarsson VD Andra AP-fonden och Maria Voigt.