Ny Chief Investment Officer på Andra AP-fonden

Johan Held har anställts som ny CIO på Andra AP-fonden.

Johan Held har 22 års erfarenhet av kapitalförvaltning, nationellt och internationellt, varav många år i ledande ställning inom Nordea Kapitalförvaltning, SEB Investment Management och senast som CIO på KP Pension och Försäkring. Johan har också erfarenhet av styrelsearbete i Gyllenforsen Fastigheter, Atrium Fastigheter och Sveriges Finansanalytikers Förening. Johan har genom åren varit VD i ett flertal olika fondbolag inom Nordea och SEB.

Johan Held är född 1958, är gift och har tre barn.