I februari 2021 undertecknade AP2 IIGCC:s Paris Aligned Investment Initiative: Net Zero Asset Owners Commitment. IIGCC:s Paris Aligned Investments Initiative nu är ackrediterat av FN:s klimatkonvention som ett Race to Zero-initiativ. Detta är en global kampanj som mobiliserar en koalition av ledande netto-nollinitiativ med målet att få fart på övergången till en koldioxidfri ekonomi före COP26.

År 2016 beslutade AP2 att ha en portfölj i linje med Parisavtalet. Under 2020 har AP2 haft stort fokus på att utveckla och implementera multifaktorindex för globala aktier och företagsobligationer, i enlighet med kriterierna för EU:s Paris Aligned Benchmark. AP2 har som mål att ha en portfölj med netto-nollutsläpp 2045.