Andra AP-fondens styrelsen har idag beslutat att tacka nej till budet från Old Mutual.

Andra AP-fonden ser ägandet i Skandia som ett långsiktigt innehav och har förhoppningen att hela styrelsen nu aktivt arbetar för att bolagets ställning ska stärkas enligt styrelsemajoritetens skrivning i pressmeddelandet från Skandia den 23 september.

– Andra AP-fonden har varit med som ägare under de senaste åren och också arbetat i valberedningen. Det är vår bedömning att bolaget återigen behöver arbetsro, konstaterar Lars Idermark.

För vidare information kontakta Lars Idermark, verkställande direktör,
031 704 29 11, eller Gunnar Larsson, styrelseordförande, 0702 79 79 40.