I år tilldelas AP2:s pris inom finans och hållbarhet uppsatsen ”Parametric portfolio policies with ESG – There is no cost” skriven av Raihan Hasan och Otilia Esping.

Motiveringen lyder: Uppsatsen tar sig an en viktig aktuell fråga – hur hållbarhetsegenskaper påverkar en portföljs avkastning – med ett ambitiöst ekonometriskt angreppssätt. Författarna visar prov på god ekonomisk förståelse i kombination med hög teknisk kompetens att utföra analysen. Resultaten i sig är intressanta och presenteras på ett välskrivet vis. Inte minst ger författarna en god och balanserad överblick av tidigare forskning på området.

Läs uppsatsen här.


Raihan Hasan och Otilia Esping med AP2:s VD Eva Halvarsson i mitten.