FN har valt ut Andra AP-fonden och 14 andra pensionsförvaltare runt om i världen som föredömen när det gäller hållbarhetsfrågor inom finansområdet.

FNs program för miljöfrågor inom den finansiella sektorn (UNEPFI) och United Kingdom Social Investment Forum (UKSIF) presenterar i en bok förebilder bland internationella pensionsfonder när det gäller hållbarhetsfrågor. Andra AP-fonden har valts ut som enda svenska representant.

UNEPFI och UKSIF har samlat exempel med konkreta och praktiska strategier som används av några av världens ledande pensionsfonder och presenterat detta i en gemensam publikation. Målsättningen är att dessa exempel skall ge andra förvaltare idéer hur hållbarhetsfrågor skall kunna integreras i investeringsprocessen.

Fler än 25 pensionsfonder undersöktes initialt och 15 av dessa valdes ut för rapporten. Här finns alltifrån California Public Employees Retirement System (CalPERS) till pensionsfonden för anställda i Banco do Brasil (PREVI) och Franska “AP-fonden” Fonds de Réserve pour les Retraites (FRR). Här visas ett stort antal strategier med varierande grad av implementation från Brasilien, Kanada, Frankrike, Norge, Sverige, Schweiz, Thailand, Holland, USA och Storbritannien. Andra AP-fonden och Norska Statens Pensionsfond (f d Petroleumfonden) är de enda exemplen från Norden i rapporten.

Rapporten finns i sin helhet på http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/infocus.pdf

För ytterligare information kontakta Andra AP-fondens chef för ägarstyrning och information, Carl Rosén på 0739 40 10 10.