Andra AP-fonden röstar årligen på cirka 1 400 bolagsstämmor. För global röstning använder fonden en extern part för det praktiska röstningsförfarandet och röstar skriftligt (proxyröstning) med hjälp av den elektroniska röstningsplattformen, baserad på fondens ägarpolicy.

Se hur AP2 röstat på bolagsstämmor

Här finner du hur Andra AP-fonden röstat på:

  • Utländska stämmor under perioden augusti 2022 – februari 2024.
  • Utländska och svenska stämmor från och med mars 2024 och framåt.

Läs hur AP2 röstat på svenska och globala bolagsstämmor på sidan 42 och 47 i Hållbarhetsrapporten 2023.

2022

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

2021

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

2020

Januari (PDF-dokument, 393 kB)
Februari (PDF-dokument, 126 kB)
Mars (PDF-dokument, 188 kB)
April (PDF-dokument, 575 kB)
Maj (PDF-dokument, 308 kB)
Juni (PDF-dokument, 842 kB)
Juli (PDF-dokument, 147 kB)
Augusti (PDF-dokument, 123 kB)
September (PDF-dokument, 128 kB)
Oktober (PDF-dokument, 80 kB)
November
December

2019

Januari (PDF-dokument, 341 kB)
Februari (PDF-dokument, 313 kB)
Mars (PDF-dokument, 1,1 MB)
April (PDF-dokument, 3 MB)
Maj (PDF-dokument, 6,2 MB)
Juni (PDF-dokument, 5,8 MB)
Juli (PDF-dokument, 392 kB)
Augusti (PDF-dokument, 109 kB)
September (PDF-dokument, 381 kB)
Oktober (PDF-dokument, 421 kB)
November (PDF-dokument, 479 kB)
December (PDF-dokument, 100 kB)